rlz.life

דפוסי הצבעה של תושבי ראשון־לציון בבחירות לכנסת ה־24

שיעורי ההצבעה בעיר יורדים בהדרגה ובבחירות לכנסת ה־24 הם הנמוכים ביותר מבין ארבעת מערכות הבחירות האחרונות.

פורסם לפני יותר משנה וחצי, יום רביעי, 24 מרץ 2021

על פי נתוני משרד הפנים מספר בעלי זכות בחירה בראשון־לציון לבחירות לכנסת ה־24 שהתקיימו במרץ 2021 ,עמד על 208,797 איש. לפי ועדת הבחירות, בבחירות לכנסת ה־24 מספר מצביעים בראשון־לציון עמד על 134,508 איש, מתוכם 133,936 קולות כשרים ו־572 קולות פסולים. אחוז הצבעה בראשון־לציון עמד על 64.4% ,נמוך במעט מאחוז ההצבעה הארצי שעמד על 67.4%. שיעורי ההצבעה בעיר יורדים בהדרגה ובבחירות לכנסת ה־24 הם הנמוכים ביותר מבין ארבעת מערכות הבחירות האחרונות.

בבחירות לכנסת ה־24 התמודדו 39 רשימות, מתוכן רק 13 רשימות עברו את אחוז החסימה. הליכוד ויש עתיד הן הרשימות המובילות גם בראשון־לציון וגם בקרב כלל המצביעים בארץ. בראשון־לציון רשימות אלו זכו לתמיכה רבה יותר בהשוואה לתמיכה בקרב כלל המצביעים בישראל. מפלגת העבודה, ש"ס, הציונות הדתית, מרצ ויהדות התורה זכו לתמיכה נמוכה בהשוואה לתמיכה בהן בקרב כלל מצביעי ישראל.

דפוסי הצבעה של תושבי ראשון־לציון בבחירות לכנסת ה־24

למעלה ממחצית מהמצביעים בעיר, כ־56%, תמכו ברשימות שמשתייכות לגוש הימין, וכשליש, 30%, הצביעו לרשימות שמשתייכות לגוש המרכז. התמיכה ששני גושים אלו צברו בראשון־לציון גבוהה יחסית לתמיכה ברמה הארצית. הרשימות החרדיות והרשימות שמשתייכות לגוש השמאל זכו בראשון־לציון לתמיכה נמוכה בהשוואה לאחוזי התמיכה הארציים. התמיכה ברשימות הערביות בעיר אפסית ונמוכה בהשוואה לתמיכה הארצית במפלגות אלו.

להצגת טבלה המציגה את אחוזי ההצבעה לפי שכונות העיר ניתן להקליק כאן.