rlz.life

לראשונה בראשון־לציון תיפתח כיתת לימוד משותפת לחילוניים ודתיים בעל יסודי במקיף ה'

התלמידים הראשונים הם בוגרי בית הספר היסודי נווה עו"ז שמקדם מזה חמש שנים עקרונות של חינוך משותף. חינוך משלב הוא מסגרת חינוך המשותפת לילדים המגיעים מבתים חילוניים דתיים ומסורתיים, כאשר המטרה היא שאלה יכירו את אלה ויכבדו איש את אורחות חייו של חברו.

פורסם לפני ארבע, יום ראשון, 2 דצמבר 2018

לראשונה בעיר, תפתח במקיף ה' אמירים כיתת לימוד משלבת שבה ילמדו, אלו לצד אלו, חילונים לצד דתיים. מזה חמש שנים שבית הספר היסודי נווה עו"ז מקדם עקרונות של חינוך משותף בין חילונים לדתיים. חינוך משלב הוא מסגרת חינוך המשותפת לילדים המגיעים מבתים חילוניים דתיים ומסורתיים, כאשר המטרה היא שאלה יכירו את אלה ויכבדו איש את אורחות חייו של חברו.

בחודשים האחרונים התקיים במינהל החינוך בעיריית ראשון־לציון תהליך של בדיקה ובירור ארוכים ומעמיקים לגבי המשך החינוך המשלב בחטיבת הביניים בשיתוף ההורים. ראש מינהל החינוך, אטי אדר קיימה דיאלוג עם מנהלת קריית החינוך אמירים- אתי וינקלר, מנהלת החטיבה- מיכל זינגבוים וכמובן מנהלת בית הספר היסודי נווה עו"ז, דורית קראדי. כאמור, בסופו של תהליך הוחלט יחד עם הורי התלמידים כי קריית החינוך אמירים תהיה המוסד החינוכי שיקלוט את בוגרי הכיתה המשלבת ויהווה עבורם בית חינוך עד לסיום לימודיהם.

מי שהתרשם מאוד מהחינוך המשלב בעיר היא שר החינוך, נפתלי בנט, שהגיע בשנה שעברה, במפתיע, לבית הספר כדי לחזות בזה בעצמו.

"אנחנו מאמינים שמערכת החינוך הממלכתית ציבורית צריכה לתת מענה לפסיפס המעניין והרב גווני של החברה הישראלית כחברה פלורליסטית. החינוך המשלב בבית הספר נווה עו"ז הוכיח את עצמו לאורך השנים וכעת מתפקידנו לאפשר להורים ולתלמידים להמשיך במסלול שבחרו".

"התלמידים עברו מסע מרתק" משתפת דורית קראדי, מנהלת בית הספר נווה עו"ז "בתחילת הדרך המהלך עורר תחושה של אי וודאות בקרב ציבור ההורים. עלו תהיות שונות לגבי שינוי צביונו של בית הספר, אורחות החיים והנראות החיצונית אבל בהמשך הדרך ההורים הבינו שזוהי מסגרת חינוך השייכת לזרם הממלכתי ובתוכנית הלימודים יש תוספת תכנים וערכי זהות יהודית ישראלית. דרך הלמידה מושתתת על פלורליזם וריבוי דעות ומזמנת למידה משמעותית המכילה ומביאה לידי ביטוי את הקולות השונים".

מנהלת קריית החינוך אמירים- אתי וינקלר, אמרה: "ידענו כי המהלך הוא מהלך טבעי ונכון עוד מראשיתו. התשתית הערכית של הקריה מבוססת על ערכים פלורליסטיים ודמוקרטיים וניתן לחוש זאת היטב בתוך כתלי החטיבה והתיכון. לב ליבה של הפעילות הפדגוגית שלנו עוסקת בקיומן של ריבוי אמיתות, פלורליזם, חופש דעה וביטוי, קבלת האחר, סובלנות, הקשבה ומתן כבוד הדדי. מנהלת חטיבת הביניים ע"ש יצחק רבין, מיכל זינגבוים, ציינה: "בית הספר נערך מבחינה פדגוגית וחברתית לקליטת התלמידים. יצאנו למספר בתי ספר משלבים ברחבי הארץ כדי ללמוד באופן המיטבי והאיכותי ביותר על האופן בו מתנהלת המערכת הבית ספרית המשלבת". יש לציין עוד כי עמותת "צו פיוס" תלווה את בית הספר במהלך שנת הלימודים.