rlz.life

עיריית ראשון־לציון תעניק הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים בגובה 25% במקום 15% כיום

על ההצעה במועצת העיר, ההנחה אינה תלויה בהכנסתו של האזרח הותיק וניתנת לכל אזרח ותיק המקבל את אחת מהקצבאות המוזכרות לעיל בלא צורך בהגשת בקשה מיוחדת ולעמידה בתנאים כלשהם. עלות ההנחה לעירייה כ־3 מיליון ש"ח.

פורסם לפני ארבע, יום רביעי, 5 דצמבר 2018

הערב (רביעי) תתכנס מועצת העיר ראשון־לציון לישיבת מועצה חגיגית ועיקר הישיבה תוקדש לאישור המועצה של בעלי תפקיד ממלאי מקום, סגני ראש העיר, מספר חברי מועצה לתפקיד המשנה לראש העיר ובעלי תפקידים בלשכת ראש העיר המוגדרים כמשרות אמון, אישור חברי הוועדות ועוד מספר נושאים פרוצדורליים המחייבים אישור במועצת עיר חדשה.

בנוסף לכל אישורי המינויים המועצה יעלה בישיבה גם נושא ההנחה האזרחים הוותיקים, שעלה במהלך מערכת הבחירות והוא הגדלת ההנחה בארנונה לאזרחים הוותיקים.

כיום האזרחים הוותיקים, המקבלים קצבת אזרח וותיק, קצבת שאירים או גמלת, תלויים בבני משפחה של נפטר, או מפגיעה כלשהי בעבודתם, זכאים ל־15% הנחה בארנונה לנכס עד 100 מ"ר בשטח הנכס. על פי ההצעה ההנחה תגדל ל־25%. עלות ההנחה לעירייה כ־3 מיליון ש"ח.

יצוין כי על פי חוק אזרחים ותיקים זכאי אזרח ותיק שמשתכר עד לגובה השכר הממוצע במשק להנחה בשיעור של 30 אחוזים בכפוף להצגת מסמכים מתאימים על השתכרותו.

בהצעת ההחלטה, שהובאה לאישור חברי מועצת העיר בישיבה שהתקיימה הערב, נאמר כי עיריית ראשל"צ תאמץ הנחה בשיעור של עד 25% לאזרח ותיק המקבל אחת מהקצבאות הבאות: קצבת אזרח ותיק, קצבת שארים, גמלת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה כאשר ההנחה מחושבת עבור 100 מ"ר משטח הנכס.

על פי הצעת ההחלטה, ההנחה אינה תלויה בהכנסתו של האזרח הותיק וניתנת לכל אזרח ותיק המקבל את אחת מהקצבאות המוזכרות לעיל בלא צורך בהגשת בקשה מיוחדת ולעמידה בתנאים כלשהם.

עוד מצוין כי נכון להיום העירייה מאמצת את תקנות ההסדרים במשק המדינה הנוגעות להנחה בארנונה באופן חלקי בלבד, כך שאזרח ותיק מקבל הנחה של 15 אחוזים בלבד עד 100 מ"ר משטח הנכס.

בהצעת ההחלטה נאמר: "מתן ההנחה המרבית תקל בצורה משמעותית על התושבים הותיקים המתקיימים רובם בדוחק רב". המשמעות התקציבית של קבלת ההצעה הינה כשלושה מיליון שקלים. חברי המועצה יתבקשו להצביע עבור אימוץ התקנה המעניקה לאזרחים הותיקים את שיעור ההנחה המירבי בארנונה בגובה של 25 אחוזים.

קינסטליך מסר השבוע:"כפי שאמרתי חזור ושוב במהלך קמפיין הבחירות שלי, תושבי העיר הוותיקים הם בשר מבשרה של העיר ראשון־לציון וחלק בלתי נפרד מאופיה של העיר. לכן החלטתי להוקיר להם תודה, כבר בישיבת המועצה החגיגית להגדיל עבורם את ההטבה המוענקת להם בהיותם תושבים ותיקים, תושבי העיר, להנחה המקסימלית המותרת בחוק העומדת על 25% הנחה. בכוונתי לשים את התושב הוותיק במרכז ולדאוג לרווחתו".