rlz.life

משרד הבריאות: לאחר 4 שנים ‑ עלייה במספר נשאי HIV בישראל

לרגל יום האיידס העולמי מפרסם משרד הבריאות דו"ח על התחלואה ב-HIV: בשנת 2017 דווח על 405 נשאים חדשים לעומת השנה הקודמת, אז דווח על 363 נשאים בלבד. משנת 1981 התגלו בישראל 9,593 מקרים של נשאי HIV וחולי איידס.

פורסם לפני ארבע, יום ראשון, 2 דצמבר 2018

אחרי ארבע שנים של ירידה ‑ עלייה במספר נשאי ה־HIV בישראל: כך עולה מדו"ח של משרד הבריאות המתפרסם היום (ראשון) לרגל יום האיידס העולמי. בשנת 2017 היו 405 דיווחים על נשאים חדשים לעומת 2016, אז דווח על 363 נשאים חדשים. מנגד, בשנה שעברה נפטרו 47 בני אדם מהמחלה, לעומת 60 בשנת 2016.

משנת 1981 ועד תום שנת 2017 התגלו בישראל 9,593 מקרים חדשים של נשאי HIV וחולי איידס. במהלך תקופה זו דווח למשרד הבריאות על 1,848 מקרי מוות או אנשים שעזבו את ישראל. לפיכך רשומים 7,745 אנשים החיים עם HIV או חולים באיידס בישראל.

גם מספר הנשאים החדשים ב-HIV בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים עלה: בשנת 2017 מספר הנשאים מהאוכלוסייה הזו עמד על 146 גברים, בשנת 2016 מספרם עמד על 128 ובשנת 2015 על 139.

במקביל נרשמה עלייה גם במספר הנשאים החדשים בקרב עולים חדשים שהגיעו ממדינות אנדמיות (חלק ממדינות אפריקה ואסיה בהן יש שיעורים גבוהים של תחלואה באיידס ומחלות מדבקות). בשנת 2017 דווח על 88 נשאים חדשים ב-HIV בקרב האוכלוסייה הזו, עלייה בהשוואה לשנת 2016 אז מספר הנשאים החדש עמד על 84 ובשנת 2015 על 74.

לעומת זאת, נרשמה ירידה בנשאות בקרב הטרוסקסואלים. בשנת 2017 דווח על 58 נשאים חדשים לעומת 92 בשנת 2016 ו־105 בשנת 2015. כמו כן דווח השנה על שישה תינוקות שנדבקו ב-HIV לאחר שנדבקו מאמם.

בקרב צעירים נרשם מספר נשאי HIV הגבוה ביותר: על פי הדו"ח בישראל יש 2,750 נשאים בקרב צעירים בני 25–34 (1764 גברים ו־986 נשים). בקב בני 35–44 ישנם 2,031 נשאים: 1415 גברים ו־616 נשים).

בקרב בני 45–54 ישנם 919 נשאים (632 גברים ו־287 נשים) ובקרב צעירים בני 19–24 ישנם 908 נשאים (520 גברים ו־388 נשים). על פי דו"ח משרד הבריאות ישנם בישראל יותר מ־250 בני נוער מתחת לגיל 15 נשאי HIV.

על רקע העלייה במספר הנשאים החדשים ב-HIV, משרד הבריאות, הוועד למלחמה באיידס וארגון הנוער הגאה "איגי" פועלים למניעת הדבקות חדשות בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים.

בשנים האחרונות הופעלו התוכניות הכוללות בין היתר עידוד ביצוע בדיקות לגילוי הדבקה ב-HIV וחלוקת קונדומים זאת על פי ההמלצות הבינלאומיות בתחום, כולל המלצות של ארגון הבריאות העולמי.

מאז ספטמבר 2017, הוצע בישראל הטיפול המניעתי לפני חשיפה (PrEP) לאנשים הנמצאים בסיכון גבוה להדבקה ב-HIV. כמו כן ניתן לרכוש אותו בעלות של כ־300 שקלים לחודש בקופות החולים לבעלי ביטוח משלים.

השנה הוגש הטיפול לדיון בוועדת סל הבריאות שאמורה לקבל החלטה האם לתת את הטיפול במחיר מוזל על מנת לעודד אנשים להשתמש בתרופה ולהקטין את שיעור נשאי HIV. יחד עם זאת, הטיפול ב-PrEP אינו תחליף להתנהגות מינית בטוחה המחייבת שימוש בקונדום בכל מגע מיני מזדמן.