rlz.life

שר הפנים מינה את ראש העירייה רז קינסטליך לנציג השלטון המקומי בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה

מדובר בהבעת אמון של משרד הפנים בראש העירייה, קינסטליך, המשמש גם כמ"מ יו"ר השלטון המקומי. קינסטליך יהיה אחד מ־17 חברי הועדה הדנים בתוכניות שטח.

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום חמישי, 13 אוגוסט 2020

שר הפנים, אריה דרעי, מינה את ראש העירייה, רז קינסטליך, לנציג השלטון המקומי בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. קינסטליך יהיה אחד מ־17 חברי הועדה הדנים בתוכניות שטח, התנגדויות שמוגשות, תכניות ניקוז וביוב, שילוט ועוד.

מחוז מרכז מהווה חלק משמעותי ממטרופולין תל־אביב בטבעת השנייה והשלישית. למחוז עתודות קרקע חשובות למגורים, תעשייה, מסחר וחקלאות. המחוז מהווה צומת משמעותית למעבר תשתיות לאומיות ומתאפיין במגוון רחב של צורות יישוב, מרקמי בניה ותבניות נוף.

ראש העירייה, רז קינסטליך, המשמש גם כיו"ר השלטון המקומי, אמר: "אני מודה לשר הפנים על האמון, זה כבוד גדול עבורי ואני מבטיח לעשות כל מאמץ למנף את השפעתי לטובת תושבי המרכז ובהם תושבי העיר".

מדינת ישראל מחולקת לשישה מחוזות. מחוז מרכז חולש על שטח מגדרה ועד חדרה ובו 244 יישובים, מלבד ערי גוש דן השייכות למחוז תל־אביב.