rlz.life

רז קינסטליך: תנאי הסף שלי לכניסת הליכוד לקואליציה שיפתרו את בעיית ביטול הקו מרכבת הראשונים לתל־אביב

קינסטליך: "העובדה שאין קו ישיר בין ראשון־לציון לת"א, זו החלטה שגורמת עוול כבד ומתמשך לתושבי העיר. אני נחוש לפתור אותה".

פורסם לפני ארבע, יום שני, 26 נובמבר 2018

ראש העיר הנבחר, רז קינסטליך, המנהל בימים אלה מגעים אינטנסיביים לצרף כמה שיותר סיעות וחברי מועצה לקואליציה, פרסם פוסט בו הוא מסביר את שיקוליו לצרף לקואליציה גם סיעות שלא תמכו בו בסיבוב השני והסביר כי התנאי שלו לגבי צירוף סיעת הליכוד בראשיות יוסי חממי לקואליציה היא הפעלת השפעתם על שר התחבורה מהליכוד, ח"כ ישראל כץ, כי יפעל לפתרון ביטול הקו הישיר מרכבת הראשונים לתל־אביב

"הבטחתי במערכת הבחירות שורת הבטחות אבל ההבטחה הגדולה מכולן הייתה שהעירייה תחזור לעבוד עבורכם, התושבים, ושאפעל רק לטובת העיר והתושבים.

טובת העיר מחייבת אותי לבלוע את הרוק, להניח את האגו בצד, ולהרכיב קואליציה רחבה ככל שניתן.

קואליציה רחבה מאפשרת נוחות ניהולית וניצול מרב הכוחות לעשייה למען התושבים. היא מעניקה עוד דבר: גישה למשרדי הממשלה השונים – דבר שראשון־לציון זקוקה לו כמו אוויר לנשימה.

קחו למשל את רכבת ראשונים. אין אבסורד גדול יותר מהעובדה שאין קו ישיר בין ראשון־לציון לת"א.

זו החלטה שגורמת עוול כבד ומתמשך לתושבי העיר. אני נחוש לפתור אותה. לשם כך, אני זקוק לקואליציה רחבה, להתגייסות של כל הכוחות הפוליטיים בעיר ולגישתם למשרדי הממשלה הרלוונטיים.

במו"מ עם אנשי סיעת הליכוד בראשון־לציון, למשל, התגייסות ופעילות אופרטיבית מצידם למען פתרון בעיית הרכבת מול משרד התחבורה (שנמצא בשליטת הליכוד) היא מבחינתי תנאי סף לכניסתם לקואליציה."