rlz.life

אושרו שתי קומות נוספות בקניון הבאר ו־600 יחידות דיור לעולים קשישים

שטח הקניון יוכפל וזאת על פי החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ‑ שטחן הכולל של הקומות החדשות יעמוד על כארבע וחצי אלף מ"ר.

פורסם לפני ארבע, יום שלישי, 27 נובמבר 2018

שתי קומות נוספות ייבנו למרכז המסחרי "קניון הבאר" שבשכונת נאות שקמה בראשון־לציון. כיום כולל הקניון קומת כניסה וקומה תת קרקעית ולפי תוכניות הבנייה שטח המבנה יוכפל באמצעות בניית שתי קומות נוספות מעל פני הקרקע. זאת, על פי החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. הקומות החדשות ששטחן הכולל יעמוד על כארבע וחצי אלף מ"ר, מיועדות לעסקים, משרדים, בנקים וחנויות.

חברי הוועדה ציינו בהחלטתם כי "ההרחבה לצורך תוספת שטחי מסחר אינה נכללת בתוכנית המתאר המאושרת, אבל היא הגיונית מאחר שתוכניות הבנייה המאושרות מדברות על הקמת מבנים בגובה ארבע עד 12 קומות בטווח של 20 מטרים מהמרכז המסחרי". עוד נכתב בהחלטה כי "הגישה הקלה לקניון באמצעות הליכה ואופניים מיועדת גם להפחתת השימוש ברכב פרטי בשכונה".

כמו כן, החליטה הוועדה כי "התוכנית תבוצע רק כאשר ייקבעו הסדרי תנועה בתיאום עם העירייה, כך שאתר הבנייה בקניון לא יסנוור את תושבי הבניינים הסמוכים", וכי קיים סיכון לנזק שמקורו בזרקורים. לשכת התכנון תחתום על התוכנית עד שבעה חודשים מהיום.

בנוסף, הוועדה המחוזית ערכה דיון נוסף בתוכנית לבניית 600 יחידות דיור עבור עולים קשישים, אשר זכאים לדיור ולסיוע בשכר דירה לפי החלטת הממשלה משנת 2014. רחוב התעשיין באזור התעשייה הישן, סמוך לדרך המכבים הוקצה לכך. נציגי משרד הקליטה התנגדו למיקום והוועדה קיבלה את הטענה לפיה המיקום המוצע בעייתי מאחר שהוא נמצא בשולי אזור תעשייה, יהיה נכון להעבירו לתוך שכונת מגורים, וזאת כדי להקל על הקשישים.