rlz.life

שלושה ילדים בהם שני אחים מראשון־לציון נדבקו בחצבת

ילדי הגנים קיבלו חיסון נוסף

פורסם לפני ארבע, יום רביעי, 21 נובמבר 2018

שלושה ילדים ובהם שני אחים הלומדים באשכול המונה שלושה גני ילדים בשכונת קרית ראשון אובחנו כחולי חצבת.

הילדים למדו בשני גני ילדים ולכן כל ילדי שני הגנים הופנו לטיפת חלב לקבל חיסון נוסף נגד מחלת החצבת. ילדי הגן השלישי באשכול, שאצלם לא אובחנה החצבת, לא הופנו לקבל חיסון, אך הוריהם התבקשו לגלות ערנות לכל תסמין של הופעת המחלה.

יש לציין כי כל הילדים שנדבקו קבלו חיסון נגד חצבת, אך החיסון נגד חצבת נעשה בשתי מנות: החיסון הראשון בגיל שנה והשני בכיתה א', לכן החיסון עדיין לא נותן הגנה מושלמת.