rlz.life

פרויקט מהיר לעיר בראשון־לציון יוצא לדרך

תחילת העבודות מתוכננת ל־3/9/2019 למשך כ־17 שבועות. העבודות יבוצעו בימים א'-ה' בין השעות 07:00–19:00 וייתכנו עבודות לילה בין השעות 22:00–05:00. התנועה ברחוב התקומה תיחסם במקטעים, לשני כיווני הנסיעה.

פורסם לפני שלוש וחצי שנים, יום שישי, 9 אוגוסט 2019

פרויקט מהיר לעיר, אשר עתיד לשדרג את מערך התחבורה הציבורית בעיר, יוצא לדרך בראשון־לציון. העבודות יכללו הקמת נתיב תחבורה ציבורית ברחובות גולדה מאיר והתקומה. את התוכנית מקדם משרד התחבורה בשיתוף עיריית ראשון־לציון ובאמצעות חברת נתיבי איילון. ראשון־לציון היא אחת מ־17 הרשויות שהחליטו להצטרף לפרויקט הלאומי במטרה להציב סטנדרט חדש לתחבורה הציבורית במטרופולין גוש דן. הפרויקט יצור רשת מטרופולינית רציפה, יעילה ונוחה של צירי העדפה לתחבורה ציבורית.

הפרויקט כולל כ־11.2 ק"מ של נתיבי תחבורה ציבורית בתוך העיר, כולל חידוש המרחב האורבני ברחובות גולדה מאיר והתקומה ויצירת נתיבי תחבורה ציבורית. שירות התחבורה הציבורית בעיר כולה ישופר ויכלול תגבור בתדירות והוספת קווים חדשים, הוספת טכנולוגיות כרטוס ועלייה מדלת אחורית, תמרור וסימון צירי העדפה, מידע תחבורתי דינמי, שבילי אופניים עירוניים ועוד.

העבודות יחלו ביום שלישי, 3/9/2019 ויכללו, בין היתר, סלילת נתיבי תחבורה ציבורית חדשים, חידוש המרחב העירוני, חידוש ושדרוג התשתיות והחלפת הריצוף ואבני השפה. בנוסף, כיכר האלוף דוד תשודרג לצומת מרומזר. העבודות יבוצעו בימים א'-ה' בין השעות 07:00–19:00. הנסיעה ברחוב התקומה תיחסם במקטעים, לשני כיווני הנסיעה וייתכנו גם עבודות לילה בין השעות 22:00–05:00.